Srivaishnava Logo
Home | Books and Articles | Photos | Audio | Contact

Namma Aaaththup Perumal / Srinivasa Perumal
Our Home Perumal: Namma Aaaththup Perumal / Srinivasa Perumal


Srikurmanathaswamy, srikurmam
Srikurmanathaswamy, srikurmam


Perumal Cherti at SKV Ramacharyulu's House, Delhi
Perumal Cherti at SKV Ramacharyulu's House, Delhi


Our Home Perumal: Namma Aaaththup Perumal / Srinivasa Perumal
Our Home Perumal: Namma Aaaththup Perumal / Srinivasa Perumal


Perumal: T P V Ranganadham, Gurgaon, Haryana
Perumal: T P V Ranganadham, Gurgaon, Haryana


Bhagavadvishaya Gosthi, Delhi, 2013
Bhagavadvishaya Gosthi, Delhi, 2013