Srivaishnava Logo
Home | Books and Articles | Photos | Audio | Contact | Gokulam Classes
Sampradayam    |    Juniors    |    Seniors    |    Super Seniors    |    Prabandham    |    Samskrutam    |    Music

Welcome to Gokulam classes (Super Seniors)


     
Srimathi S Lakshmi Garu,
Visakhapatnam

Classes
 1. Class on 31-Jul-2020 : Audio , Video

 2. Class on 01-Aug-2020 : Audio (part-1) , Video (Part-1) , Audio (part-2) , Video (Part-2)

 3. Class on 07-Aug-2020 : Audio , Video

 4. Class on 08-Aug-2020 : Audio , Video

 5. Class on 14-Aug-2020 : Audio , Video

 6. Class on 15-Aug-2020 : Audio , Video


Notes

Classes

Alavandar stotram notes_pdf

  ఆళవందార్ స్తోత్రము ప్రశ్నలు -జవాబులు
   

1.యామునులకు ఉన్న మరొక పేరేమిటి?
 ఆళవందార్. 

2.యామునులకు సంప్రదాయ రహస్యాలను అందించిన ఆచార్యులు ఎవరు?
మణక్కాల్ నంబి.

3.యామునులు వ్రాసిన గ్రంథాలలో ఒక మూడింటిని వ్రాయండి. 
ఆత్మసిద్ధి, సంవిత్సిద్ధి, ఈశ్వర సిద్ధి (సిద్ధి త్రయము),ఆగమ ప్రామాణ్యము,పురుష నిర్ణయము,మాయావాద ఖండము, గీతార్థ సంగ్రహము, కాంతా చతుశ్లోకి,స్తోత్ర రత్నము (వీటిలో ఏ మూడు వ్రాసినా సరోతుంది. )

4.మన పెద్దలు "రత్నాలు"గా చెప్పినవి ఎన్ని?అవి ఏవి?
మంత్ర రత్నము-ద్వయమంత్రము, పురాణ రత్నము-విష్ణు పురాణము, స్తోత్ర రత్నము-ఆళవందార్ స్తోత్రము.

5.యామునాచార్యుల తాతగారి పేరు వ్రాయండి?
నాధమునులు.

6.త్రయీ అనగా-?
వేదము. 

7.ఈ స్తోత్రంలో యామునులు నాధమునులను ఎన్ని శ్లోకాలలో స్తుతించారు?
మూడు శ్లోకాలు. 

8.యామునులు నాధమునులకుగల "పరతత్వ విషయిక "జ్ఞాన భక్తులను ప్రశంసించినది ఎన్నవ శ్లోకం లో?
ఒకటవ శ్లోకం.

9.త్రికరణములు ఏవి?
మనస్సు, వాక్కు, కాయము. 

10.ఏది సరియైనది-1.నమో నమః 2.నమోన్నమః3.నమ నమః 4.నమోః నమః .
నమో నమః

11.నాధమునులకుగల భగవంతుని అవతార విషయిక జ్ఞాన భక్తులు ఏ శ్లోకం లో వర్ణింపబడ్డాయి?
రెండవ శ్లోకం

12.నాధమునులు దేనికి సింధువువంటివారు?
భగవత్ భక్తి

13.నాధమునులను వేటికి రాశియైనవారిగా చెప్పారు?
జ్ఞాన వైరాగ్యాలకు

14."అంఘ్రి సరోజములు " అంటే ఏమిటి?
పాద పద్మములు

15.ఎవరి చరణద్వయము తనకు శరణము అని ఆళవందార్ అన్నారు?
నాధమునులు 

16.మాటకు ఎటువంటి వైలక్షణ్యం ఉండాలి?
అవిస్తృతి, అసందిగ్ధత, గంభీరత.

17."ఽ" ఈ గుర్తును ఏమని పిలవాలి?
అకార ప్రశ్లేష 

18.భగవత్ స్మరణ ఎలా సాగాలి?
తైలధార వలె ఎడతెగకుండా సాగాలి.

19.మూడవశ్లోకంలో ఆళవందార్  నాథమునులకు అపరిమితంగా ఉన్నవి ఏవని చెప్పారు?
భగవద్భక్తి, తత్త్వ జ్ఞానము

20.అబ్ధి- అంటే అర్థం ఏమిటి?
సముద్రము.