Srivaishnava Logo
Home | Books and Articles | Photos | Audio | Contact | Gokulam Classes
Sampradayam    |    Juniors    |    Seniors    |    Super Seniors    |    Prabandham    |    Samskrutam    |    Music

Welcome to Gokulam classes (Seniors)


   Padmavathi       Sudha       Madhavi       Pavani       Sriniketh   
Srimathi S Padmavathi Garu,
Sheelanagar
Srimathi Sudha Garu,
Shamshabad
Srimathi Madhavi Garu,
Viziangaram
Srimathi Pavani Garu,
Visakhapatnam
Srimaan Sriniketh Garu,
Visakhapatnam

Materials
 1. Ram Ram Bhajan Lyrics in Telugu

 2. Rama Kodanda Rama Bhajan Lyrics in Telugu

 3. Gata Mohasrithapala Song Lyrics in Telugu

 4. Rama Rama Neevaramu Song Lyrics in Telugu

 5. Sudharsana`ashtakam in English

 6. Sudharsana`ashtakam in Hindi

 7. Sudharsana`ashtakam in Telugu

 8. Nrusimha`ashtakam in English

 9. Ramachandra Raghudheera bhajan Lyrics in telugu

 10. Krishnam Kalayasakhi Lyrics in Telugu

 11. Krishnamma Gopalabala Krishnamma Lyrics in Telugu

 12. Ramabhadra rara Ramachandra rara Song Lyrics in Telugu

 13. Srikrishna Saranam mama Bhajan Lyrics in Telugu

 14. Ramanaama Taarakam Bhajan Lyrics in Telugu

 15. Garudagamana Rara Bhajan Lyrics in Telugu

Bhajans
 1. Ram Ram Bhajan by S.Padmavathi : Audio

 2. Rama Kodanda Rama Song by S.Padmavathi : Audio

 3. Ramachandra Raghudheera Song by S.Padmavathi: Audio

 4. Krishnamma Gopalabala Krishnamma song by S.Padmavathi : Audio

 5. Gata Mohasrithapala Song by Dr.Vasanthalakshmi : Audio

 6. Rama Rama Neevaramu Song by Dr.Vasanthalakshmi : Audio

 7. Krishnam Kalayasakhi Song by Dr.Vasanthalakshmi: Audio

 8. Srikrishna saranam mamabhajan by Sriniketh : Audio

 9. Ramanaama Taarakam by Sriniketh : Audio

 10. Garudagamana rara by S.Padmavathi : Audio


Classes

Date Audio Video Topics Discussed (Slokas/Bhajans/Stories)
27-Jul-2020 Slokas : Sudharsana`ashtakam introduction ; Story : Sukracharyulu Story ; Bhajana : Rama Rama
29-Jul-2020 Slokas : Sudharsana`ashtakam ; Story : Kulasekhara Azhwar Story ; Bhajana : Gata Mohasrithapala
03-Aug-2020 Slokas : Sudharsana`ashtakam ; Story : Nala Maharaju Story ; Bhajana : Rama Kodandarama
05-Aug-2020 Slokas : Nrusimha`ashtakam ; Story : Nala Maharaju Story Continution ; Bhajana : Rama Rama Neevaramu
10-Aug-2020 Slokas : Nrusimha`ashtakam ; Story : Dronacharyulu Story ; Bhajana : Ramachandra Raghuveera
12-Aug-2020 Slokas : Nrusimha`ashtakam ; Story : Janamejayudu Story ; Bhajana : Krishnam Kalayasakhi
17-Aug-2020 Slokas : Nrusimha`ashtakam ; Story : Periya Azhwar Story ; Bhajana : Krishnamma Gopalabala Krishnamma
19-Aug-2020 Slokas : Nrusimha`ashtakam ; Story : Thirumangai Azhwar Story ; Bhajana : Krishnam Kalayasakhi
26-Aug-2020 Slokas : Mukundamaala ; Story : Vaduganambi Story ; Bhajana : Ramabhadrarara Ramachandrarara
31-Aug-2020 Slokas : Mukundamaala ; Story : Pareekshit Maharaju Story ; Bhajana : Srikrishna Saranam mama
02-Sep-2020 Slokas : Mukundamaala ; Story : Greatness of Srimadbhagavatam Story ; Bhajana : Revision of Krishnamma Gopalabala Krishnamma
14-Sep-2020 Slokas : Mukundamaala ; Story : Story ; Bhajana :
16-Sep-2020 Slokas : Mukundamaala ; Story : Story ; Bhajana : Garudagamana rara

Response from Students
 1. Sudharsana`ashtakam by Sushanth : Video

 2. Krishnamma Gopalabala Song by Supraja : Auido